Konstnär
2018

Robert Mathy

Ljudkonstnär / Baserad i Vienna / Studerat vid Academy of Applied Arts i Vienna och Sao Paulo

Posts Currently viewing the category: "Konstnärer"

Robert Mathy

Robert Mathy arbetar inom digital och experimentell bildkonst med ett särskilt intresse för ljud. Med en stark känsla av rymd och mystik skapar han liveuppträdanden och installationer som undersöker möjligheterna till elektroakustisk ljudgenerering…(Read More)

Med en finkänslig beröring arbetar Evelina Hägglunds verk med förhållandet mellan materialitet och språk. Genom att undersöka klyftan mellan föremål och de tecken och idéer som de representerar skapar hon skulpturer med fysiska egenskaper som språket inte har och utnyttjar rumslighet och vikt f…(Read More)

Sidsel Bonde

Sidsel Bonde’s konstnärliga praktik kretsar kring nutida representationer av natur och jordbruk i det moderna samhället. Med ett socialt tillvägagångssätt baserat på intervjuer, forskning och grafisk design skapar hon ofta humoristiska platsspecifika installationer som hanterar viktiga ämnen som effekten av klimatförändringar på odlade landskap…(Read More)

Paige Silverman

I Paige Silvermans skulpturella praktik förlorar funktionella föremål som verktyg och kolumner sitt syfte för att bilda en slags humoristisk nihilism. Med en blandning av befintliga, lättfördärvliga och omsorgsfulla föremål skapar hon dialektiska loopar att ansluta sig till eller gå vilse i…(Read More)

En ständig synlig process är ett centralt element i Christopher Landins arbete. Genom experimenterande använder han sig av tid och slumpmässiga händelser genom att till exempel exponera fotografisk film för naturliga processer som mögel och is och sen utställa både dokumentationen och de färdiga fotografierna med…(Read More)

Simone Ærsøe är visuell konstnär som primärt jobbar med fotografi och rumsliga installationer. Hon intresserar sig för komplexa system som naturen eller samhället och dess inverkan på den enskilda människan. Hennes process börjar ofta med en ide om en förbindelse som sedan testas via fotograferande, research och…(Read More)

Johan Stenbeck

Johan har en bakgrund som visuell kreatör inom flera områden och hans idévärld tar sig skepnad främst inom teckning, måleri och platsspecifika installationer. Utöver hans egna skapande fokuserar Johan på att avsluta sitt sista år på Köpenhamns kungliga konstakademi där han studerar arkitektur på masterprogrammet Settlement…(Read More)

Louise Möller

I hennes kreativa arbete, kombinerar Louise Möller sin bakgrund som grafisk formgivare med hennes nuvarande studier inom stads- och landskapsarkitektur på Konstakademien i Köpenhamn. Hon använder sig av analog och digital 3d-modellering samt teckning och collage till att undersöka material och rum. Under residenset på Land404 kommer hon att arbeta…(Read More)

Att utveckla en intim förbindelse till en plats eller ett subjekt formar grundlaget för Mette Hartung Kirkegaards arbete. De pågående tematikerna är relationer, mellanrummet och en fascination av världen som kan upplevas båda fysiskt och känslomässigt. På Land404 skapar Mette två olika verk. Det första projektet…(Read More)

Robert Mathy har utställt sitt arbete internationellt, bland annat vid Casa da Musica i Portugal, Georgia Tech i USA, Museumsquartier (MAK) i Österrike och på flera konstfestivaler inklusive File Festival i Brasilien och Flussi i Italien.
Connatural – LAND404 2018