Only in Swedish

Förflyttningar

Mette Hartung Kirkegaard / Louise Möller / Johan Stenbeck / Simone Alexandra Ærsøe / Christopher Landin

I utställningen Förflyttningar undersöks rörelsen mellan stad och land i både figurativ och bokstavlig form. Land404 vill utforska vad som händer när konstverk som skapats vid en vindblåst udde i Blekinges östra skärgård flyttar in på konsthallen i Ronneby. Kan den fysiska förflyttningen och det nya sammanhanget skapa en kontakt och dialog mellan de två motstridiga platserna? 

Konstverken som ligger till grund för utställningen skapades vid ett 3 veckors residensprogram på Land404’s gård under sommaren 2017. Här arbetade de 5 deltagande konstnärerna tillsammans med den befintliga platsen för att undersöka människans förhållande till naturen. Verken har sedan blivit omarbetade, vridna och transformerade för att spegla inte bara den plats de är gjorda på men också deras nya kontext i Ronneby.