Only in Swedish

Workshop och Seminar hos A.I.R Blekinge Baltic One

Anna Estarriola / Varvara Guljajeva & Mar Canet / Jacob Taekker / Serhed Waledkhani / Simone Aleksandra Ærsøe / Anneli Berglund


Blekinges kommuner; högskola; regionala konstnärsrepresentanter; regionala aktörer inom dans/drama/litteratur och konsthantverk samt konstutvecklare från närliggande regioner kommer att medverka i påföljande workshop. Workshopen kommer att arbeta med hur samarbeten med lokala och regionala aktörer kan utvecklas och hur olika kulturformer och befintliga residens kan samarbeta.

Under workshopen kommer bl.a. att diskuteras om hur residenset ska utformas tematiskt, geografiskt, och vad utlysningarna ska innehålla. Inriktningar mot offentliga rum, stadsutveckling och deltagarprojekt har funnits i tidigare dialoger, liksom fokus på t.ex. digitala medier och tvärvetenskapliga samarbeten och forskning. Framtida residens skulle t.ex. också kunna erbjuda arkitekter, curatorer, konstkritiker och forskare plats för utveckling och samarbeten.