Silver Bullet Camp 6-7 Oktober

Workshop på Land404 med KLO productions

Går du och bär på en känsla av att ha blivit orättvist behandlad? Funderar du över situationer som känts olustiga eller otrygga? Finns det händelser som gnager i ditt förflutna, då du hade velat sätta ned foten och ge svar på tal? Det finns alltid svar på tal, men alltid för sent. Det finns alltid lösningar, men då har oftast situationen redan förändrats och lösningen blivit obrukbar. Oförlöst. Nu har du möjlighet att få utlopp för dessa känslor. Anmäl dig till The Silver Bullet Camp!

Danskompaniet KLO Productions bjuder in till The Silver Bullet Camp, som går ut på att deltagarna ska få bearbeta och få utlopp för ohämnade oförätter. Ett irrationellt camp under två dagar, där vi under tydliga former går från känsloutspel till fysisk aktion.

Under campet kommer både deltagare och KLO:s ensemble samtala kring begreppet oförätter. Vad är en oförätt? Vad kan den? Vad leder den till? Vad är kraften i en oförätt? Samtalet kommer även utvecklas på golvet genom ett fysiskt undersökande. Var träffar oförätten i kroppen? Går det att skaka av sig den? Går det att brottas med den? Koreografen Anna Johansson kommer att leda detta utforskande genom mycket tydliga instruktioner.

Campdeltalgarna kommer också att få använda sig av serietecknande för att gestalta sina oförätter. För att få hjälp och inspiration har vi bjudit in serietecknaren Karolina Bång.

Samtalen, de fysiska övningarna och de tecknade serierna tas tillvara av ensemblen i ett koreografiskt arbete. Deltagarna i campet är välkomna att ta del av denna process som åskådare. Därefter bjuds campdeltagarna och allmänheten in för att ta del av det koreografiska resultatet i form av öppna visningar.