Paradajz

ODLA LIVET

förädla utan förlust – hantera flöden – kraften i jorden – skapa överflöd – energi – se möjligheter i avfall – hänsyn och omsorg – biologiska resurser – naturliga mönster – beständighet – ansvar – kretslopp – långsiktig hållbarhet – kultur – uppnå förändring – lämna inga avtryck – rättvis fördelning

SYSTEMFEL

Niclas
Jag arbetar med konst, slöjd, permakultur och skogsträdgårdsdesign. I min profession håller jag föreläsningar, kurser och konstnärliga projekt med inriktning på hållbarhet och kreativt skapande.

Stina
Jag arbetar med konstnärlig verksamhet och konsthantering samt utbildning och workshops inom mitt kreativa fält – bildkonst, textil, odling, skrivande, performance, rörlig bild och foto.

Vi har båda haft ett stort antal utställningar i Sverige och internationellt, och tidigare drivit Formverk (art zone), en konstnärlig plattform med fokus på utställningar, samarbeten och utbyten.
Under många år har vi frilansat inom slöjd och konst och har gedigen erfarenhet av gestaltning, workshops och fortbildning.

Vi bor på en mindre gård några kilometer från Kyrkhult i Blekinge. Vår plats Karamåla är utformad för att vara så hållbar och resurssnål som möjligt, med kretsloppsfunktioner vad gäller mat, avfall och energi, och även i det konstnärliga skapandet. Vi använder också platsen till workshops, träffar och kreativa utbyten.
Målet med vårt liv och skapande är att bygga ett hållbart samhälle. Med hjälp av meningsfullt arbete skapar vi bättre miljö, hälsa, solidaritet och säkerhet.

www.pehrsdotter.se
www.niclashallberg.se